Borås Jeepklubb

Hej och god fortsättning på det nya året!

Borås Jeepklubb kallar härmed betalande medlemmar till årsmöte på Lages Motel onsdagen den 31/1 kl 18.

Nedan finns förslag till dagordning. Eventuell motion skall vara styrelsen tillhanda minst 8 dagar innan mötet.

Hjärtligt Välkomna!!

Kallelse till årsmöte 2018

Onsdagen den 31 januari klockan 18.00, Lages Motel, Kornellgatan 2, 50731 Borås

Till mötet gäller följande förslag till dagordning.

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av justerare tillika rösträknare att tillsammans med ordförande justera årsmötets protokoll.
5. Fastställande av dagordning.
6. Frågan om mötets utlysande i enlighet med stadgarna.
7. Framläggande av verksamhetsberättelse.
8. Framläggande av revisionsberättelse.
9. Ekonomisk redovisning.
10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
11. Fastställande av medlemsavgift för 2018.
12. Inkomna motioner.
13. Val av styrelse enligt följande:
Ordförande 1 år nyval.
Vice ordförande 1 år nyval.
Sekreterare 2 år nyval.
Ledamöter 3 st 1 år nyval. (varav 1 ledamot är SBF admin)
Suppleanter 2 st 1 år nyval.
14. Val av två revisorer, 1 år nyval.
15. Val av IT ansvarig, 1 år nyval.
16. Val av två personer till valberedningen, varav en är sammankallande, 1 år nyval.
17. Val av 2 st miljöskyddsombud, 3 år nyval.
18. Presentation av tilltänkta träffar, tillfällen för tävling, träning samt klubbkörningar 2018.
19. Förslag till datum för medlemsmöte, onsdagen 21/2-2018 klockan 18.00.
20. Övriga frågor.
21. Mötets avslutande.

VÄLKOMMEN!


Vi är en klubb för Jeep entusiaster i Borås med omnejd. Med jämna mellanrum anordnar vi träffar där alla är välkomna, mer information om dessa hittar du under Kalender i menyn till vänster.

Vår klubb använder sig av Osdals körområde som ligger strax utanför Borås, detta område delar vi även med FMCK och Team Wiken. Innan du kommer ut på någon av våra träffar kan det vara en bra idé att läsa igenom reglerna för körområdet, dessa hittar du under Regler i menyn till vänster.

Klubben är miljöcertifierad och driver ett aktivt miljöarbete inom motorsporten.
Under fliken Miljö hittar du hur Borås Jeepklubb arbetar för miljön.

Är du intresserad och vill veta mer, eller bli medlem?
Klicka på kontakta oss i meny till vänster.

För att kunna logga in på medlemssidorna måste man först begära en inloggning genom att skicka ett mail till medlem@borasjeepklubb.se (Skriv ditt namn och medlemsnr)

Har ni frågor, förslag eller har ni upptäckt något felaktigt på hemsidan skicka ett mail till web@borasjeepklubb.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.