Styrelsen

Styrelsen 2018 består av:

Ordförande: Fredrik Hygren

Vice Ordförande: Jimmy Berggren

Sekreterare: Roger Karlsson

Kassör: Kristian Palmqvist

Ledamöter: Jonas Shiller, Max Kjellson och Joakim Ekelund

Suppleanter : 1:a suppleant Mattias Ryler 2:a suppleant Daniel Klasson

Revisorer : Pierre Hallin och Gunnar Nilsson

Valberedning: Daniel Rikkinen och Kent Rehnström

Valda tjänster utanför styrelsen:

Förrådsansvarig: Kent Rehnström

SBF Ansvarig: Roger Karlsson

Miljöskyddsombud: Roger Karlsson, Stefan Werner

IT Ansvarig: Fredrik Hygren

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.